transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A non-invasive measure of changes in blood flow in human anterior tibial muscle.

Författare och institution:
Qiuxia Zhang (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för ortopedi); G Lindberg (-); R Kadefors (-); Jorma Styf (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för ortopedi)
Publicerad i:
European Journal of Applied Physiology, 84 s. 448-452
ISSN:
1439-6319
E-ISSN:
1439-6327
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Ortopedi
Postens nummer:
219648
Posten skapad:
2015-07-09 14:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007