transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Effects of limb elevation and increased intramuscular pressure on human tibialis anterior muscle blood flow.

Författare och institution:
Qiuxia Zhang (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för ortopedi); Jorma Styf (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för ortopedi); LG Lindberg (-)
Publicerad i:
European Journal of Applied Physiology, 85 s. 567-571
ISSN:
1439-6319
E-ISSN:
1439-6327
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Ortopedi
Postens nummer:
219647
Posten skapad:
2015-07-09 14:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007