transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Polisen och de oskyddade trafikanterna – hot mot nollvisionen

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Debattartikel i tidskriften Samverkan112 den 8 juli 2015.,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
Oskyddade trafikanter, Nollvisionen, trafiksäkerhet, Polisen, polisfordon, skadehändelser
Postens nummer:
219625
Posten skapad:
2015-07-08 23:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007