transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Training in Disaster Medicine and Emergencies; a Short Review.

Författare och institution:
Amir Khorram-Manesh (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi)
Publicerad i:
Austin Journal of Emergency and Critical Care Medicine, 2 ( 4 ) s. 1024
ISSN:
2380-0879
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap
Postens nummer:
219547
Posten skapad:
2015-07-07 11:23
Posten ändrad:
2016-01-27 15:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007