transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Eigenvalue Estimates on Bakry–Émery Manifolds

Författare och institution:
N. Charalambous (-); Z. Lu (-); Julie Rowlett (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Springer Proceedings in Mathematics. International Workshop on Elliptic and Parabolic Equations, 2013, Hannover, Germany, 10-12 September 2013, 119 s. 45-61
ISBN:
978-3-319-12546-6
ISSN:
2190-5614
E-ISSN:
2190-5622
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We demonstrate lower bounds for the eigenvalues of compact Bakry– Émery manifolds with and without boundary. The lower bounds for the first eigenvalue rely on a generalized maximum principle which allows gradient estimates in the Riemannian setting to be directly applied to the Bakry–Émery setting. Lower bounds for all eigenvalues are demonstrated using heat kernel estimates and a suitable Sobolev inequality.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Matematisk analys
Postens nummer:
219533
Posten skapad:
2015-07-07 09:28
Posten ändrad:
2016-09-22 11:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007