transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Initial-boundary value problems in irregular domains for nonlinear kinetic equations of Boltzmann type.

Författare och institution:
Alexey Heintz (Institutionen för matematik, Matematik/Tillämpad matematik, Chalmers/GU); Leif Arkeryd (Institutionen för matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Transport theory and statistical physics, 28 ( 2 ) s. 105–134.
ISSN:
0041-1450
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1999
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
Geometric properties of domain boundaries and properties of the reflection operator for well-posedness of boundary value problems and existence results for kinetic equations in the case of irregular domains are investigated. The results guarantee global solvability in L 1 of boundary value problems for the nonlinear Povzner kinetic equation in domains with finite Hausdorff measure of the boundary and a cone condition.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Matematisk analys
Nyckelord:
Boltzmann equatio, irregular boundaries
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Postens nummer:
219448
Posten skapad:
2015-07-06 12:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007