transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Unfolding of nanoconfined circular DNA

Författare och institution:
Mohammadreza Alizadehheidari (Institutionen för kemi och kemiteknik, Fysikalisk kemi, Chalmers); Erik Werner (Institutionen för fysik (GU)); C Noble (-); Lena Nyberg (Institutionen för kemi och kemiteknik, Fysikalisk kemi, Chalmers); Joachim Fritzsche (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik, Chalmers); Fredrik Persson (-); Bernhard Mehlig (Institutionen för fysik (GU)); Jonas O. Tegenfeldt (-); Tobias Ambjörnsson (-); Fredrik Westerlund (Institutionen för kemi och kemiteknik, Fysikalisk kemi, Chalmers)
Publicerad i:
BIOPHYSICAL JOURNAL, 108 ( 2 Supplement 1 ) s. 231A-231A
ISSN:
0006-3495
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik
Chalmers styrkeområden:
Livsvetenskaper
Nanovetenskap och nanoteknik
Ytterligare information:
Meeting abstract.
Postens nummer:
219332
Posten skapad:
2015-07-02 20:00
Posten ändrad:
2016-05-26 10:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007