transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Resistance exercise improves muscle strength, health status and pain intensity in fibromyalgia-a randomized controlled trial

Författare och institution:
Anette Larsson (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Annie Palstam (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Monika Löfgren (-); Malin Ernberg (-); Jan Bjersing (-); Indre Bileviciute-Ljungar (-); Björn Gerdle (-); Eva Kosek (-); Kaisa Mannerkorpi (Institutionen för medicin & Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning & Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC))
Publicerad i:
Arthritis Research & Therapy, 17 s. Article Number: 161
ISSN:
1478-6362
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Sjukgymnastik
Postens nummer:
219256
Posten skapad:
2015-07-02 08:58
Posten ändrad:
2016-05-02 10:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007