transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Things are rarely as they seem: Towards a critical biopolitical reading of education for sustainable development

Författare och institution:
Beniamin Knutsson (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publicerad i:
8th World Environmental Education Congress, June 29–July 2 2015 in Gothenburg,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Nyckelord:
biopolitics; differentiation; education for sustainable development; global, life-chances; neoliberalism
Postens nummer:
219180
Posten skapad:
2015-07-01 08:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007