transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Saturation Vapor Pressures and Transition Enthalpies of Low-Volatility Organic Molecules of Atmospheric Relevance: From Dicarboxylic Acids to Complex Mixtures

Författare och institution:
M. Bilde (-); K. Barsanti (-); M. Booth (-); C. D. Cappa (-); N. M. Donahue (-); E. U. Emanuelsson (-); G. McFiggans (-); U. K. Krieger (-); C. Marcolli (-); D. Tropping (-); P. Ziemann (-); M. Barley (-); S. Clegg (-); B. Dennis-Smither (-); Mattias Hallquist (Institutionen för kemi och molekylärbiologi); Åsa M. Hallquist (-); A. Khlystov (-); M. Kulmala (-); D. Mogensen (-); C. J. Percival (-); F. Pope (-); J. P. Reid (-); Mavr da Silva (-); T. Rosenoern (-); Kent Salo (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritim miljö och energisystem, Chalmers); V. P. Soonsin (-); T. Yli-Juuti (-); N. L. Prisle (-); J. Pagels (-); J. Rarey (-); A. A. Zardini (-); I. Riipinen (-)
Publicerad i:
Chemical Reviews, 115 ( 10 ) s. 4115-4156
ISSN:
0009-2665
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
Postens nummer:
219027
Posten skapad:
2015-06-29 11:26
Posten ändrad:
2015-06-30 09:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007