transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Conclusion: National incidence and risk factor assessments may become a basis for the evaluation of prevention trials - prospects from the Third Nordic MS Symposium

Författare och institution:
Oluf Andersen (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering)
Publicerad i:
Acta Neurologica Scandinavica, 132 ( S199 ) s. 71-75
ISSN:
0001-6314
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
This symposium started with an overview of recent incidence and prevalence data from the Scandinavian national registers and continued with a critical analysis of several alleged risk factors for MS. These risk factors are constantly changing and therefore might explain current incidence changes. In addition, they may be the subject of preventive measures.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper
Nyckelord:
multiple sclerosis, incidence, prevalence, risk factors, prevention, MULTIPLE-SCLEROSIS, SEX-RATIO, EXPOSURE, GENES, WOMEN, Clinical Neurology
Postens nummer:
218915
Posten skapad:
2015-06-26 10:23
Posten ändrad:
2015-06-26 10:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007