transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Krisekommunikation

Författare och institution:
Orla Vigsø (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG))
ISBN:
978-87-593-1931-4
Antal sidor:
124
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Samfundslitteratur
Förlagsort:
Frederiksberg
Publiceringsår:
2015
Språk:
danska
Sammanfattning (abstract):
Boken är en introduktion till hur forskningen förstår och analyserar kriskommunikation. Den ger en genomgång av utvecklingen inom kriskommunikationsforskningen, introducerar ett antal teorier, samt ger en presentation av hur forskningen analyserar de tre faserna: förkris, kris och efterkris.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Medievetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Kommunikationsvetenskap
Nyckelord:
kriskommunikation, retorik, medier, krishantering, organisationskommunikationo
Postens nummer:
218881
Posten skapad:
2015-06-25 14:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007