transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Breaking the ice of low financial involvement: Does narrative information format from a trusted sender increase savings in mutual funds?

Författare och institution:
Jeanette Hauff Carlsson (Företagsekonomiska institutionen); Anders Carlander (Psykologiska institutionen); Amelie Gamble (Psykologiska institutionen); Tommy Gärling (Psykologiska institutionen); Martin Holmén (Centrum för finans)
Publicerad i:
International Journal of Bank Marketing, 34 ( 2 ) s. 151-170
ISSN:
0265-2323
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
218860
Posten skapad:
2015-06-25 11:42
Posten ändrad:
2016-04-29 10:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007