transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Investigating judgments of perceived question answerability: different kinds of questions and individual differences

Författare och institution:
Bodil Karlsson (Psykologiska institutionen)
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Datum för examination:
2015-06-11
Tidpunkt för examination:
13.00
Lokal:
Lokal F5, Haraldsgatan 1, Psykologiska inst
Opponent:
Dr. Alan Scoboria, University of Windsor, Canada
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
question answerability, judgements, consensus, metacognition, epistemic beliefs, optimism
Postens nummer:
218856
Posten skapad:
2015-06-25 10:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007