transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Old and New Environments in Janice Kulyk Keefer's The Green Library

Författare och institution:
Britta Olinder (Engelska institutionen)
Publicerad i:
Literary Environments: Canada and the Old World, s. 219-26
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Peter Lang
Förlagsort:
Brussels
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Nyckelord:
Environment, Canada, Toronto, Ukraine, Kiev, immigrants, refugees
Postens nummer:
218795
Posten skapad:
2015-06-24 13:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007