transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kräv granskning av polisbilsolyckor

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Debattartikel i Piteå-Tidningen 17 juni 2015,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
Skadeprevention, olyckor, skadehändelser, polisfordon, trafiksäkerhet
Postens nummer:
218775
Posten skapad:
2015-06-24 11:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007