transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Thickness-and temperature-dependent magnetodynamic properties of yttrium iron garnet thin films

Författare och institution:
Mohammad Haidar (Institutionen för fysik (GU)); Mojtaba Ranjbar (Institutionen för fysik (GU)); Michael Balinsky (Institutionen för fysik (GU)); Randy K. Dumas (Institutionen för fysik (GU)); S. Khartsev (-); Johan Åkerman (Institutionen för fysik (GU))
Publicerad i:
Journal of Applied Physics, 117 ( 17 ) s. artikel nr 17D119
ISSN:
0021-8979
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
The magnetodynamical properties of nanometer-thick yttrium iron garnet films are studied using ferromagnetic resonance as a function of temperature. The films were grown on gadolinium gallium garnet substrates by pulsed laser deposition. First, we found that the damping coefficient increases as the temperature increases for different film thicknesses. Second, we found two different dependencies of the damping on film thickness: at room temperature, the damping coefficient increases as the film thickness decreases, while at T = 8K, we find the damping to depend only weakly on the thickness. We attribute this behavior to an enhancement of the relaxation of the magnetization by impurities or defects at the surfaces. (c) 2015 AIP Publishing LLC.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik
Nyckelord:
SPIN-LATTICE-RELAXATION, FERROMAGNETIC RELAXATION, FERRIMAGNETIC, RESONANCE, Physics, Applied
Projekt:
Magnonics Using Spin Torque, spin caloritronics, And Nanoplasmonic engineerinG (MUSTANG) (EC/FP7/307144)
Postens nummer:
218695
Posten skapad:
2015-06-23 10:49
Posten ändrad:
2016-06-20 10:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007