transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Does mood influence the realism of confidence judgments?

Författare och institution:
Carl Martin Allwood (Psykologiska institutionen); Pär-Anders Granhag (Psykologiska institutionen); Anna-Carin Jonsson (-)
Publicerad i:
Scandinavian Journal of Psychology, 43 ( 3 ) s. 253-260
ISSN:
0036-5564
E-ISSN:
1467-9450
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
218550
Posten skapad:
2015-06-18 10:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007