transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Are the Space Brothers Socialists? Swedish Indigenization of the UFO Mythical Complex

Författare och institution:
Jessica Moberg (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Handbook of Nordic New Religions. Lewis, James R. & Bårdsen Tøllefsen, Inga (red.), s. 390-407
ISBN:
9789004292444
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Brill
Förlagsort:
Leiden
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap
Postens nummer:
218519
Posten skapad:
2015-06-17 15:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007