transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Inter-organizational cooperation challenging hierarchical accountability: The dominated actors in a municipal joint venture”

Författare och institution:
Mikael Cäker (Företagsekonomiska institutionen, Redovisning); Kari Nyland (-)
Publicerad i:
Financial Accountability and Management, Epub ahead of print
ISSN:
0267-4424
E-ISSN:
1468-0408
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
218455
Posten skapad:
2015-06-16 15:21
Posten ändrad:
2016-04-28 16:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007