transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Out-of-hospital cardiac arrest in the elderly: A large-scale population-based study.

Författare och institution:
Berglind Libungan (-); Jonny Lindqvist (-); Anneli Strömsöe (-); Per Nordberg (-); Jacob Hollenberg (-); Per Albertsson (-); Thomas Karlsson (Hälsometri & Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Johan Herlitz (-)
Publicerad i:
Resuscitation, 94 ( 28–32 )
ISSN:
1873-1570
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
There is little information on elderly people who suffer from out-of-hospital cardiac arrest (OHCA).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
Elderly, Out-of-hospital cardiac arrest, Survival
Postens nummer:
218442
Posten skapad:
2015-06-16 14:01
Posten ändrad:
2016-08-25 10:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007