transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Demokrati i förskolan- med fokus på barns samspel. Dokumentation och observation

Författare och institution:
Rauni Karlsson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
Förskolekonferens: Vad är viktigast i förskolan? Om dokumentation, utvärdering och utveckling. Göteborgs universitet, 10 oktober,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Postens nummer:
218269
Posten skapad:
2015-06-12 08:01
Posten ändrad:
2015-06-12 08:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007