transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Children‘s Shared Values in two Swedish Preschools - Practices of Responsibility, Care and Respect.

Författare och institution:
Rauni Karlsson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
Paper presented at HKIed (Hong Kong Institute of Education) 17th October,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Postens nummer:
218268
Posten skapad:
2015-06-12 07:56
Posten ändrad:
2015-06-12 08:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007