transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Får alla vara med? Om maktordning i lek

Författare och institution:
Rauni Karlsson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
Förskolekonferens: Man ser inte gruppen för alla barn – individer, grupper och kommunikativa möten i förskolan.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Ytterligare information:
http://ipkl.gu.se/digitalAssets/1518/1518801_program.pdf
Postens nummer:
218262
Posten skapad:
2015-06-12 07:21
Posten ändrad:
2015-06-12 08:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007