transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Statin use and nonalcoholic steatohepatitis in at risk individuals.

Författare och institution:
Paola Dongiovanni (-); Salvatore Petta (-); Ville Mannisto (-); Rosellina Margherita Mancina (Wallenberglaboratoriet & Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Rosaria Pipitone (-); Vesa Karja (-); Marco Maggioni (-); Pirjo Kakela (-); Olov Wiklund (Wallenberglaboratoriet & Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Enrico Mozzi (-); Stefania Grimaudo (-); Dorota Kaminska (-); Raffaela Rametta (-); Antonio Craxi (-); Silvia Fargion (-); Valerio Nobili (-); Stefano Romeo (Wallenberglaboratoriet & Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Jussi Pihlajamaki (-); Luca Valenti (-)
Publicerad i:
Journal of hepatology, 63 ( 3 ) s. 705–712
ISSN:
1600-0641
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Excess hepatic free cholesterol contributes to the pathogenesis of nonalcoholic steatohepatitis, and statins reduce cholesterol synthesis. Aim of this study was to assess whether statin use is associated with histological liver damage related to steatohepatitis.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi ->
Kardiovaskulär medicin
Nyckelord:
Cholesterol; NASH; Non-alcoholic fatty liver disease; PNPLA3; Non-alcoholic steatohepatitis; Statin; Steatosis
Postens nummer:
218189
Posten skapad:
2015-06-10 15:16
Posten ändrad:
2015-09-24 13:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007