transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kunskapsbedömningars grund och syften

Författare och institution:
Gudrun Erickson (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Skar, G. & Tengberg, M. (red.), Bedömning i svenskämnet - årskurs 7-9, s. 24-42
ISBN:
978-91-27-13844-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Natur & Kultur
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Nyckelord:
kunskapsbedömning, principer, syften, formativ och summativ bedömning, validitet
Ytterligare information:
Boken utgör Svensklärarföreningens Årsskrift 2014 (Svensklärarserien 237)
Postens nummer:
218152
Posten skapad:
2015-06-09 22:52
Posten ändrad:
2015-06-10 08:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007