transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Lär studenter nätetik.

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Debattartikel i Lärarnas Tidning den 8 juni 2015,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Nyckelord:
Sociala medier, nätetik, personligt ansvar, bloggar, twitter, kritikrätt, juridik, egenetik, professionsetik, förvaltningsetik, moraliskt ansvar, lojalitetsplikt
Postens nummer:
218112
Posten skapad:
2015-06-09 06:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007