transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Bucket System - a computer mediated signalling system for group improvisation

Författare och institution:
Palle Dahlstedt (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU) & Högskolan för scen och musik); Per Anders Nilsson (Högskolan för scen och musik); Gino Robair (-)
Publicerad i:
Proceedings of International Conference on New Interfaces for Musical Expression (NIME), Baton Rouge, May 31 - June 3, 2015,
E-ISSN:
2220-4806
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The Bucket System is a new system for computer-mediated ensemble improvisation, designed by improvisers for improvisers. Coming from a tradition of structured free ensemble improvisation practices (comprovisation), influenced by post-WW2 experimental music practices, it is a signaling system implemented with a set of McMillen QuNeo controllers as input and output interfaces, powered by custom software. It allows for a new kind of on-stage compositional/improvisation interaction.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)
HUMANIORA ->
Konst ->
Musik
Nyckelord:
collaborative interfaces, group improvisation, systemic improvisation, open work, experimental music, live score, generative score
Postens nummer:
218095
Posten skapad:
2015-06-08 10:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007