transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Improved IVIM model fitting with non-rigid motion correction

Författare och institution:
Oscar Gustafsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Mikael Montelius (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Maria Ljungberg (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik)
Publicerad i:
International Society for Magnetic Resonance in Medicine, Toronto, Canada 30 May - 5 June 2015,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiofysik
Ytterligare information:
http://www.ismrm.org/15/
Postens nummer:
218081
Posten skapad:
2015-06-07 00:07
Posten ändrad:
2016-05-18 11:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007