transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Positioning the Reader in a Polyfunctional Text: Attitude and Reading Path in a Modern Swedish Handbook on Gardening

Författare och institution:
Andreas Nord (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Starc, Sonja, Carys Jones & Arianna Maiorani (eds.), Meaning Making in Text: Multimodal and Multilingual Functional Perspectives, s. 111-133
ISBN:
9781137477293
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Palgrave Macmillan
Förlagsort:
New York
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
Nyckelord:
Appraisal Theory, Evaluative stance, Multisequentiality, Reading path, Visual coding orientation
Postens nummer:
218080
Posten skapad:
2015-06-06 15:40
Posten ändrad:
2015-09-17 11:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007