transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A missing link between chiral four- and five-coordinate complexes

Författare och institution:
Anders Lennartson (Institutionen för kemi och kemiteknik, Polymerteknologi, Chalmers); Mikael Håkansson (Institutionen för kemi och molekylärbiologi)
Publicerad i:
New Journal of Chemistry, 39 ( 5 ) s. 3353-3356
ISSN:
1144-0546
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We report total spontaneous resolution and absolute asymmetric synthesis of [Pd(hfacac)(2)P(o-tol)(3)] (hfacac = hexafluoroacetylacetonate, P(o-tol)(3) = tri(o-tolyl)phosphine), a chiral complex with a coordination geometry intermediate between square-planar, square pyramidal and trigonal bipyramidal.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
Nyckelord:
Absolute Asymmetric-Synthesis, Spontaneous Resolution, Optical, Resolution, Racemic Crystals, Crystallization
Postens nummer:
218028
Posten skapad:
2015-06-04 15:05
Posten ändrad:
2015-06-12 14:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007