transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Decay of transverse correlations in quantum Heisenberg models

Författare och institution:
Jakob E. Björnberg (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU); D. Ueltschi (-)
Publicerad i:
Journal of Mathematical Physics, 56 ( 4 ) s. artikel nr 043303
ISSN:
0022-2488
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
We study a class of quantum spin systems that include the S = 1/2 Heisenberg and XY-models and prove that two-point correlations exhibit exponential decay in the presence of a transverse magnetic field. The field is not necessarily constant, it may be random, and it points in the same direction. Our proof is entirely probabilistic and it relies on a random loop representations of the correlation functions, on stochastic domination and on first-passage percolation.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Annan fysik ->
Matematisk fysik
Nyckelord:
Ising-Model, Magnetic fields, Percolation, Heisenberg models
Postens nummer:
218023
Posten skapad:
2015-06-04 14:47
Posten ändrad:
2015-07-14 14:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007