transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Finite Markov chains and algorithmic applications

Författare och institution:
Olle Häggström (Institutionen för matematisk statistik, Chalmers/GU)
ISBN:
0-521-81357-3
Antal sidor:
ix, 114 s. : ill.
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Cambridge University Press
Förlagsort:
Cambridge
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Postens nummer:
218019
Posten skapad:
2015-06-04 14:35
Posten ändrad:
2015-06-04 14:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007