transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A case study on supervised classification of Swedish pseudo-coordination

Författare och institution:
Malin Ahlberg (Institutionen för svenska språket); Peter Andersson (Institutionen för svenska språket); Markus Forsberg (Institutionen för svenska språket); Nina Tahmasebi (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Proceedings of the 20th Nordic Conference of Computational Linguistics, NODALIDA 2015, May 11-13, 2015, Vilnius, Lithuania, s. 11-19
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We present a case study on supervised classification of Swedish pseudo-coordination (SPC). The classification is attempted on the type-level with data collected from two data sets: a blog corpus and a fiction corpus. Two small experiments were designed to evaluate the feasability of this task. The first experiment explored a classifier’s ability to discriminate pseudo-coordinations from ordinary verb coordinations, given a small labeled data set created during the experiment. The second experiment evaluated how well the classifier performed at detecting and ranking SPCs in a set of unlabeled verb coordinations, to investigate if it could be used as a semi-automatic discovery procedure to find new SPCs.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
Nyckelord:
Swedish, pseudo-coordination, construction, classification
Postens nummer:
217988
Posten skapad:
2015-06-04 07:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007