transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Svensk journalistik. Bromskloss eller pådrivare för jämställdhet?

Författare och institution:
Maria Edström (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG))
Publicerad i:
Nordicom Information, 37 ( 2 ) s. 57-66
ISSN:
0349-5949
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Medierna kan förklara och förändra världen. Sverige har liksom de flesta nordiska länder en självbild av att vara ett jämställt samhälle. När det kommer till medieområdet är den bilden inte lika självklar. I dagspressens styrelserum är kvinnorna många gånger färre än i börsbolagens styrelser och i nyhetsflödet är det oftare mäns åsikter och handlingar som är i fokus. Denna artikel argumenterar för att en konsekvens av den bristande jämställdheten är att yttrandefriheten begränsas i och med att kvinnors erfarenheter, problem och möjligheter så sällan anses vara nyhetsmässiga. Utgångspunkten är de globala nyhetsstudierna Global Media Monitoring Project (WACC 2010) och Global Status on the Status of Women in the News media (Byerly/IWMF 2011) och har tidigare utvecklats av författaren i kapitlet ” ’Sweden: Women Reach Parity but Gender Troubles Persist’ i Palgrave International Handbook on journalism, (Byerly ed 2013), kapitlet ’Utan jämställdhet ingen yttrandefrihet’ från antologin Journalistisk kvalitet? (von Krogh red 2011) och ’Nordic Journalism with Parity and problems’ i Making Change Nordic Examples of Working Towards Gender Equality in the Media (Edström & Mølster red 2014).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Nyckelord:
journalistik, jämställdhet, Pekingplattformen, FN, EU, mångfald
Postens nummer:
217962
Posten skapad:
2015-06-03 14:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007