transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Funktionshinderforskningen måste bli mer tillgänglig

Författare och institution:
Charlotta Thodelius (Institutionen för arkitektur, Chalmers); Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Debattartikel i tidskriften Funktionshinderpolitik, Nr 3, 3 juni 2015., ( 3 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Handikappsforskning
Nyckelord:
Funktionshinder, funktionshinderforskning, tillgänglig, forskningskonferens, Bergen, Norge, delaktighet, medaktörskap
Postens nummer:
217953
Posten skapad:
2015-06-03 11:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007