transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Exploring participation in ecological monitoring in Nepal's community forests

Författare och institution:
S. Staddon (-); Andrea J. Nightingale (Institutionen för globala studier); S Shrestha (-)
Publicerad i:
Environmental Conservation, 42 ( 3 ) s. 268-277
ISSN:
0376-8929
E-ISSN:
1469-4387
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Annan naturvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi ->
Kulturgeografi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Postens nummer:
217951
Posten skapad:
2015-06-03 11:45
Posten ändrad:
2015-09-04 08:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007