transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hybrid FEM/FDM method for an inverse scattering problem

Författare och institution:
Larisa Beilina (Institutionen för beräkningsmatematik, Chalmers/GU); Claes Johnson (Institutionen för beräkningsmatematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Numerical Mathematics and Advanced Applications : Proceedings of ENUMATH 2001 the 4th European Conference on Numerical Mathematics and Advanced Applications Ischia, July 2001, s. 545-556
ISBN:
978-88-470-2167-9
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Postens nummer:
217943
Posten skapad:
2015-06-03 11:13
Posten ändrad:
2015-06-03 11:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007