transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Den lokala demokratins utmaningar

Författare och institution:
David Karlsson (Förvaltningshögskolan); Mikael Gilljam (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Låt fler forma framtiden! Bilaga till betänkande av 2014 års Demokratiutredning – Delaktighet och jämlikt inflytande SOU (2015:96), s. 465-506
ISBN:
978-91-38-24372-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Wolters Kluwers
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Nyckelord:
demokrati, kommuner, politiker, parlamentarism, representativ demokrati, SOU
Postens nummer:
217828
Posten skapad:
2015-06-01 12:08
Posten ändrad:
2015-12-08 11:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007