transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Akobarn - Developing NZ-Sweden early years teaching- researching collaboration

Författare och institution:
Valerie Margarin (-); Elisabeth Mellgren (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
Early Education, 57 ( Autumn/Winter 2015 ) s. 7-13
ISSN:
1172-9112
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Nyckelord:
early childhood education, early literacy, cross cultural Sweden New Zealand, higher education
Postens nummer:
217810
Posten skapad:
2015-05-31 22:07
Posten ändrad:
2015-10-13 10:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007