transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Complexity of Public Relations Work PR Managers in the Public and Private Sector in Sweden

Författare och institution:
Bengt Johansson (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG)); Larsåke Larsson (-)
Publicerad i:
Nordicom Review, 36 ( 1 ) s. 125-139
ISSN:
1403-1108
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Postens nummer:
217776
Posten skapad:
2015-05-29 13:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007