transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Using patents to orchestrate ecosystem stability and robustness: The case of a French aerospace company

Författare och institution:
J.E. Azzam (-); C. Ayebe (-); Rani J. Dang (Institutionen för ekonomi och samhälle, Innovation and Entrepreneurship (IIE))
Publicerad i:
International Journal of Technology Management, Epub ahead of print
ISSN:
0267-5730
E-ISSN:
1741-5276
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi
Nyckelord:
aerospace, eco-system, innovation, patents
Postens nummer:
217728
Posten skapad:
2015-05-28 14:23
Posten ändrad:
2016-04-28 16:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007