transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att vänta på Godot: Teologiska reflektioner utifrån Samuel Becketts pjäs

Författare och institution:
Ola Sigurdson (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Den trogne arbetaren i vingården: Festskrift till Bo Claesson, s. 65–80
ISBN:
978-91-88348-66-1
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
LIR Varia
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
A theological reading of Samuel Beckett's play Waiting for Godot.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Systematisk teologi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Religionsfilosofi
Nyckelord:
Samuel Beckett, historiens slut, konst och hopp,
Postens nummer:
217715
Posten skapad:
2015-05-28 12:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007