transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"Hadith al-ifk in one Contemporary Western Novel"

Författare och institution:
Göran Larsson (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
Den trogne arbetaren i vingården. Festskrift till Bo Claesson / red. Staffan Olofsson, s. 101-108
ISBN:
978-91-88348-66-1
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion
Nyckelord:
Sherry Jones, Aisha, Jewel of Medina, Hadith al-ifk
Ytterligare information:
LIR.Skrifter
Postens nummer:
217694
Posten skapad:
2015-05-28 10:26
Posten ändrad:
2015-11-30 14:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007