transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The management of large carnivores in Sweden – challenges and opportunities

Författare och institution:
Camilla Sandström (-); Maria Johansson (-); Annelie Sjölander Lindqvist (Institutionen för globala studier & Gothenburg Research Institute (GRI))
Publicerad i:
Wildlife Biology, 21 ( 3 ) s. 120-121
ISSN:
0909-6396
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Editorial
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Ytterligare information:
Editorial
Postens nummer:
217690
Posten skapad:
2015-05-28 09:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007