transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Multimodal communicative feedback in Swedish

Författare och institution:
Gustaf Lindblad (Kollegium SSKKII (2010-) & Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers), Chalmers); Jens Allwood (Kollegium SSKKII (2010-) & Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU))
Publicerad i:
In Jokinen, K. & Vels, M. (eds) Proceedings of the 2nd European and the 5th Nordic Symposium on Multimodal Communication, August 6-8, 2014. Tartu, Estonia. 110:008. http://www.ep.liu.se/ecp_home/index.en.aspx?issue=110 (5/27/2015) Linköping: LiU Electronic Press.,
ISBN:
978-91-7519-074-7
ISSN:
1650-3686
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Nyckelord:
Multimodal communication, feedback
Postens nummer:
217687
Posten skapad:
2015-05-27 21:58
Posten ändrad:
2016-09-15 08:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007