transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Från bondbyar till strojordbruk

Författare och institution:
Ulrich Lange (Institutionen för kulturvård)
Publicerad i:
Byggnadsvårdsföreningens tidskrift Byggnadskultur 2014:3., ( 2015:2 ) s. 5
ISSN:
0348-6885
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Annan teknik
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Andra lantbruksrelaterade vetenskaper
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Konst
Nyckelord:
arkitektur lantbruk 1900-tal
Postens nummer:
217667
Posten skapad:
2015-05-27 14:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007