transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[High-frequency oscillatory ventilation. A successful ventilatory techniques used in pediatric surgery].

Högfrekvent oscillationsventilation. Framgångsrik ventilationsteknik vid barnkirurgi.

Författare och institution:
K E Edberg (-); B Ekström-Jodal (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för anestesiologi och intensivvård); Sylvia Göthberg (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för anestesiologi och intensivvård); M Mellander (-); G Mellgren (-)
Publicerad i:
Läkartidningen, 93 ( 1-2 ) s. 62-4
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1996
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Anestesi och intensivvård
Nyckelord:
Child, High-Frequency Ventilation, instrumentation, Humans, Infant, Newborn, Intraoperative Care, Pneumothorax, radiography, surgery, Preoperative Care
Postens nummer:
217617
Posten skapad:
2015-05-26 15:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007