transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Correction: Histone Deacetylase Inhibition Enhances Tissue Plasminogen Activator Release Capacity in Atherosclerotic Man.

Författare och institution:
Kristina Svennerholm (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi. Avdelningen för anestesiologi och intensivvård); Michael Haney (-); Björn Biber (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi. Avdelningen för anestesiologi och intensivvård); Erik Ulfhammer (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Ott Saluveer (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Pia Larsson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Elmir Omerovic (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Sverker Jern (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Niklas Bergh (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
PloS one, 10 ( 5 ) s. e0128283
ISSN:
1932-6203
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
[This corrects the article DOI: 10.1371/journal.pone.0121196.].
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi ->
Kardiovaskulär medicin
Postens nummer:
217561
Posten skapad:
2015-05-26 11:02
Posten ändrad:
2016-06-10 13:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007