transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Co-producing knowledge for sustainable urban futures

Författare och institution:
Merritt Polk (Institutionen för globala studier); Jaan-Henrik Kain (Institutionen för arkitektur, Chalmers)
Publicerad i:
Co-producing knowledge for sustainable cities: Joining forces for change., s. 1-22
ISBN:
978-1-138-81361-8
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
Chalmers styrkeområden:
Building Futures
Chalmers drivkrafter:
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Postens nummer:
217531
Posten skapad:
2015-05-25 18:53
Posten ändrad:
2016-03-23 13:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007